Aceh Gayo

04.04.2020

Gayo, v preklade "milí", "príjemní", sú etnickou skupinou, zachovávajúcou si vlastný jazyk a tradície hudby a tanca, vyznačujúc sa však tiež tým, že z ich pôvodu pochádzajú vysoko erudované osobnosti a predstavitelia inteligencie. Príslušníkov skupiny Gayo dnes nie je viac ako 85.000, pričom ich pôvodným sídelným územím sú malebné horské oblasti provincie Aceh v severozápadnom cípe ostrova Sumatra, pokryté hustými ihličnatými lesmi. Vďaka obtiažnej dostupnosti žili Gayo v tejto oblasti po stáročia pomerne izolovane a pod pomenovaním Urang Gayo sa tradične živili pestovaním ryže a obchodovaním. 


Varieta odrody Arabica: Tim-Tim

Nadmorská výška pestovania: 1.200-1.600 m.n.m.

Metóda spracovania: prirodzená

Stupeň praženia: Medium

Chuťový profil: Ľahké zemité tóny plnotelovej kávy prechádzajú do príjemnej jemnej dochuti. Káva má jemnú aciditu, dominuje jej karamelovo-ovocná chuť a dopĺňa sladko-horkastá korenitosť.

Odkiaľ pochádza táto káva ?

Kávy typu Arabica, označované ako Aceh Gayo, pochádzajú z horských oblastí Gayo, kde vďaka výnimočným topografickým charakteristikám kombinácie tropickej klímy, vulkanickej pôdy a nadmorskej výšky dosahujú plnú, výraznú chuť zemitosti.

Káva sa pestuje organickým spôsobom, bez použitia hnojív a má preto v označení zelených zŕn ako "green beans" dvojitý význam.

Ľudia, obývajúci centrálne horské oblasti provincie Aceh, si osvojili techniky pestovania kávy s príchodom Východoindickej spoločnosti okolo roku 1904.

Pestovaná v nadmorských výškach, presahujúcich 1.200 m, Arabica z oblasti Gayo má dlhodobo vysoký ohlas a predstavuje jednu z najobľúbenejších indonézskych káv. Káva je označovaná ako Triple Pick, keďže je ešte pred exportom podrobovaná tretiemu ručnému triedeniu. Ľahké zemité tóny kávy s plným telom prechádzajú do príjemnej dochuti. Vyznačuje sa jemnou aciditou, karamelovou sladkosťou a horkastou korenitosťou.