BLOG

Aceh Gayo

04.04.2020

Gayo, v preklade "milí", "príjemní", sú etnickou skupinou, zachovávajúcou si vlastný jazyk a tradície hudby a tanca, vyznačujúc sa však tiež tým, že z ich pôvodu pochádzajú vysoko erudované osobnosti a predstavitelia inteligencie. Príslušníkov skupiny Gayo dnes nie je viac ako 85.000, pričom ich pôvodným sídelným územím sú malebné horské oblasti...